Persienne

- produktegenskaber

  1. PERSIENNE
    • Lukkemåde / drejning *

Når gardinet er helt lukket, skal lamellerne overlappe hinanden. Ved vinkelret indblik på de lukkede lameller må det ikke være muligt at se igennem (i henhold til DIN V 18073). Det betyder, at lamelvinklingen i en persienne kan variere fra top til bund.

Billede: korrekt synsvinkel til vurdering af lamellernes lukkeegenskaber

Det betyder derfor, at du har brug for at se på den fra en bestemt indfaldsvinkel, fra top til bund eller fra bund til bund, for at kunne kikke igennem. Denne effekt er særlig tydelig i mørke i forbindelse med rumbelysning.

* Henviser til ITRS retningslinje for evaluering af udendørspersienners produktegenskaber pr. 01/2012

  • Vridning

Ved vridning forstår man den maksimale afvigelse fra en styresnor, der er defineret af lamellernes ender, når lamellen hviler på trådkurven. Målingen udføres, når lamellerne er kørt ud og lukket og derefter kørt ud og åbne.

Følgende maksimalværdier må ikke overskrides i henhold til DIN EN 13120 i den til enhver tid gældende udgave:

Lamellernes længde op til 1,5 m – vridning maks. 5 mm lamellængde 1,5 til 2,5 m – vridning maks. 10 mm lamellængde 2,5 til 3,5 m – vridning maks. 15 mm lamellængde fra 3,5 m – vridning maks. 20 mm

Vridning

  • Overfladestruktur for træpersienner

Afvigelser i farve, åretegning og struktur kan ikke undgås for et naturprodukt med typiske egenskaber og produktionsteknisk.

  • Tilladt afvigelse af persiennens lodrette forløb

Den højeste vandrette afvigelse i bredden og den lodrette afvigelse i højden må ikke overstige 10 mm. Dette gælder efter udført, stationær montering i henhold til DIN EN 13120 i den til enhver tid gældende udgave ved fuldt oprullet og udrullet persienne samt i midterposition.

Afvigelse maks. 10 mm

  • Forskellige parkeringshøjder for persienner, der hænger ved siden af hinanden

Når persienner med samme mål hænger ved siden af hinanden, kan der af tekniske årsager opstå forskellige parkeringshøjder, når persiennerne er kørt helt ind.

Gardinbus.com identitets streg

Vi leverer også gardinløsninger til virksomheder

Gardinbus.com leverer også professionelle gardinløsning til virksomheder som kontorer og hoteller. Her kan vi også tilbyde et stort udvalg af forskellige slags gardiner i mange farver, længder, bredder osv.

Book gardinbussen

Book Gardinbussen og

få op til 30% rabat 

opmåling og tilbud er gratis og uforpligtende