Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder udelukkende for websiden „www.gardinbus.com“. Den gælder ikke for websider, som linkes til fra denne webside. I tilfælde af at vores webtilbud linker til andre leverandører eller content provideres sider, vil disse være kendetegnet som sådan i teksten. Vær venligst opmærksom på de særskilt anførte Føj til ordbog på de til linkede sider om indsamling, bearbejdning og brug af personlige oplysninger. Personlige oplysninger indsamles og bruges af Gardinbus.com ApS udelukkende i overensstemmelse med den gældende lov om beskyttelse af personlige oplysninger. Personlige oplysninger er informationer om din identitet, såsom f.eks. navn, postadresse, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer og fødselsdag. Disse oplysninger gemmes kun, hvis du aktivt udleverer dem til os. Så vidt muligt sørger vi for at besøg på vores webside er muligt, uden at vi indsamler personlige oplysninger. Gardinbus.com vil gerne med disse bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger redegøre for, hvilke oplysninger vi indsamler, behandler og anvender. Bemærk, at vi fra tid til anden tilpasser vores betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger til vores services og krav og under hensyntagen til lovændringer. Kig venligst en gang i mellem på vores webside for at informere dig om sådanne ændringer.
1. Indsamling og registrering af personlige oplysninger
1.1 Information om beskyttelse af personlige oplysninger
Velkommen på vores webside. Vi er glade for din interesse for vores virksomhed. For at du kan føle dig tryg med hensyn til vores omgang med dine personlige oplysninger, gør vi det gennemskueligt for dig, hvad der sker med de indsamlede oplysninger, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet. Derudover bliver du informeret om de lovmæssigt fastlagte rettigheder i forbindelse med behandling af disse oplysninger.
1.2 Personlige oplysninger
Når du besøger vores websider har vi som udgangspunkt ikke behov for dine personlige oplysninger. Vi registrerer kun informationer om navnet på din internet-udbyder og om de websider, du henter hos os. Her forbliver du som internet-bruger dog anonym, da vi kun vurderer disse informationer i statistisk øjemed (f.eks. antallet af gange de enkelte sider hentes).
Personlige oplysninger indsamles kun, hvis du selv angiver dem, f.eks. i forbindelse med en bestilling eller en konkurrence.
P.t. overføres oplysningerne stadig ukrypteret. Således kan muligheden for at også uvedkommende tredjepart kan læse disse oplysninger i løbet af overførslen ikke udelukkes Der er dog mulighed for at benytte alternative måder at kommunikere på (f.eks. brev eller fax), som er mere sikre end ukrypterede e-mails.
Vil du gerne kunne bruge bestemte personaliserede tjenester beder vi dig om dit navn, et brugernavn og eventuelt om yderligere personlige oplysninger. Du bestemmer selv, om du vil give os disse oplysninger. Uden disse oplysninger kan vi dog i disse tilfælde ikke stille den ønskede service til rådighed.
I Gardinbus.coms informationstilbud kan JavaScript, cookies eller JAVA-applets anvendes. Anvendelsen af disse funktioner kan slås fra af den pågældende bruger under indstillinger i browseren. Yderligere informationer hertil finder du under punkt
Under visse omstændigheder vil vi supplere de af dig afgivne oplysninger med oplysninger fra andre kilder. Sådanne yderligere oplysninger hjælper os med at evaluere og forbedre vores web-tilbud og tjenester. Samtidig kan vi fastlægge vores brugeres præferencer og således tilpasse vores webside og tjenester til dine særlige behov.
1.3 Cookies
Vores internetsider anvender flere steder såkaldte cookies. De har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenlige, mere effektive og sikrere. Cookies er små tekstfiler, som lægger sig ind på din computer, og som din browser gemmer (lokalt på din harddisk).
Ved hjælp af disse cookies er det muligt for os at foretage en analyse af, hvordan brugere anvender vores websider. På den måde kan vi udforme indholdet på websiderne efter de besøgendes behov. Ydermere har vi med cookierne mulighed for at måle en bestemt annonces effektivitet og placere den f. eks. afhængigt af tematiske brugerinteresser.
De fleste cookies, der anvendes af os, er såkladte „Session-Cookies“. Disse slettes automatisk efter dit besøg.
De fleste web-browsere accepterer cookies automatisk. Men du kan normalt også ændre din browsers indstillinger, hvis du helst ikke vil sende informationerne. Du kan godt alligevel gøre brug af tilbudene på vores webside (undtagelse: konfiguratorer).
2. Anvendelse af oplysninger
2.1 Generelt
I nogle tilfælde indsamler vi dine personlige oplysninger, hvis du giver os dem frivilligt, f. eks.
•    til modtagelse og afvikling af dine ordrer,
•    til deltagelse i konkurrencer,
•    hvis du på almindelig vis tager kontakt til os,
•    hvis du vil abonnere på eller afbestille et nyhedsbrev
2.2 Anvendelse af personlige oplysninger
De personlige oplysninger du aktivt har meddelt os, anvendes til det formål, du har afgivet dem. Gardinbus.com anvender hovedsageligt dine personlige oplysninger til at besvare dine forespørgsler og til at behandle dine ordrer, dvs. til at udføre bestillinger, levere varer eller til deltagelse i konkurrencer. Ved en tilmelding til et nyhedsbrev bliver e-mail-adressen, med din accept, brugt til vores egne reklameformål, indtil du afmelder nyhedsbrevet. Afmelding er til enhver tid mulig.
Du har ret til at gøre indsigelse hvad angår denne brug af oplysningerne. Under punkt 7 i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan du læse mere om ret til indsigelse.
Vær venligst opmærksom på, at Gardinbus.com kan anvende oplysninger fra dig, der ikke alene kan indhentes via online-overførsel, til reklameformål samt til vores eller vores forretningspartneres markeds- og opinionsundersøgelser. Du kan gøre indsigelse mod denne anvendelse af dine oplysninger. Meddel os venligst dette skriftligt eller send os en e-mail til info-datenschutz@newyorker.de. Efter modtagelse af din indsigelse optager vi din adresse i en database over adresser, der ikke vil modtage reklamer. Således kan vi undgå at sende uønsket information til dig – også selvom vi bruger adresser fra offentligt tilgængelige kilder. Du kan også gøre delvis indsigelse mod anvendelsen af dine oplysninger til markeds- og opinionsundersøgelsesformål.
Vær venligst opmærksom på, at en benyttelse af de følgende services kun er mulig, hvis vi indsamler og anvender de der nævnte oplysninger til den pågældende service. Du kan stoppe anvendelsen af dine oplysninger til den pågældende service ved at meddele os dette. Hvis det kun er anvendelse af dine oplysninger til reklame- og/eller markeds- og opinionsundersøgelsesformål, du ikke ønsker, kan du til enhver tid meddele os dette skriftligt eller per e-mail (info@gardinbus.com). Vi vil så for fremtiden ikke anvende dine oplysninger til disse formål.
2.3 Brugerprofiler / accept
Vi opretter ikke brugerprofiler Hvis vi fremtidigt får til hensigt at oprette brugerprofiler, vil vi rettidigt efter tilgang til vores webside informere dig om vores forehavende, sådan at du har mulighed for at gøre indsigelse mod dette. Så vil vi selvfølgelig efterkomme dit ønske og ikke oprette en sådan profil på dig.
Oplysninger til rådgivnings-, reklame- eller markedsundersøgelsesformål vil vi ikke indsamle, behandle eller anvende, før du har givet os din accept. Selvfølgelig kan du til enhver tid fortryde en accept, du på et tidspunkt har givet.
2.4 Bestemmelser til beskyttelse af personlige oplysninger VIP-Service
Med VIP-Service tilbyder vi dig omfattende ekstrafunktioner. For at kunne tilbyde dig denne service, er det dog nødvendigt, at du opgiver bestemte personlige oplysninger. I det følgende giver vi dig et overblik over vores services og henholdsvis hvilke oplysninger vi har behov for at kende:
2.5 Bestilling af Gardinbussen
For at kunne bestille besøg af gardinbussen, skal vi som minimum bruge de følgende oplysninger fra dig:
Fornavn, efternavn; adresse; e-mail-adresse; telefonnummer; mobiltelefonnummer.
Adresseoplysningerne anvender vi til at kontakte dig med henblik på et besøg.
Også når du deltager i konkurrencer, forbeholder Gardinbus.com sig ret til at måtte videregive dine stamdata, under hensyntagen til konkurrencelovgivningen, til vores reklame- og produktpartnere med det formål at reklamere og gennemføre markeds- og opinionsundersøgelser. Reklame- og produktpartnere er alle virksomheder, der medvirker til de konkurrencer, der udbydes fra Gardinbus.com og/eller herigennem reklamerer for deres produkter og/eller udlodder deres produkter som præmier i konkurrencen.
2.6 Online-jobansøgning
Vi tilbyder dig muligheden for, via en online-formular, hurtigt og nemt at ansøge om de stillinger, vi slår op. For at kunne behandle din ansøgning, beder vi dig opgive bestemte oplysninger. Vi anvender dine oplysninger udelukkende til at behandle din ansøgning. Hvis vi ikke længere behøver dine oplysninger, f. eks. fordi vi har besluttet os for en anden ansøger end dig, vil vi slette dine oplysninger.
Hvis du giver din accept, sender vi din ansøgning videre til andre virksomheder i koncernen, hvis der er interesse for din profil. Hvis du giver din accept, optager vi ydermere dine oplysninger i en ansøgerdatabase, som vi søger i, når der slås en stilling op. Selvfølgelig kan du til enhver tid fortryde en accept, du på et tidspunkt har givet.
2.7 Din mening
Med „Din mening-boks“ giver vi dig mulighed for at dele eventuelle kommentarer eller noter vedr. os eller vores produkter med os. Du kan også bruge „Din mening-boks“ til at gøre os opmærksom på andre problemer. For at kunne besvare din forespørgsel skal vi bruge dit navn og din e-mail-adresse.
Vi vurderer de problemer og forslag der sendes til os via „Din mening-boks“ for løbende at forbedre vores service.
2.8 Anvendelse af Facebook-plugins
På vores websider anvender vi sociale plugins („plugins“) fra det sociale netværk Facebook.com, drevet af Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Disse plugins kan kendes på Facebook-logoet, enten et hvidt „F“ på blå baggrund eller et „tommelfinger op“-tegn med tilføjelsen „Facebook Social Plugin“
Når du tilgår en af vores websider på internettet, der er udstyret med sådan et plugin, oprettes der en forbindelse til serverne ved hjælp af din browser og der vises et plugin på internetsiden ved hjælp af en besked til din browser. Dette plugins indhold overføres direkte til din browser og integreres herfra i internetsiden. Vi har ikke selv nogen indflydelse på omfanget eller indholdet af de oplysninger, som Facebook indsamler via dette plugin og kan derfor kun fortælle dig, hvad vi på nuværende tidspunkt ved:
Ved integreringen af dette plugin bliver Facebook som det første informeret om, at du er gået ind på vores side på internettet. Hvis du her er logget ind som medlem på Facebook, opretter Facebook disse informationer på din personlige Facebook brugerkonto. Hvis du bruger plugin-funktionen ved at klikke på „synes godt om“-knappen eller ved at tilføje en kommentar, bliver de tilsvarende informationer overført ved hjælp af din browser direkte til Facebook og gemt der. Dette kan du forhindre, hvis du logger dig ud af Facebook før anvendelse af dette plugin. Endda selvom du ikke er medlem af Facebook, er der en mulighed for, at Facebook får kendskab til din IP-adresse og gemmer den.
For at få nærmere information om Facebooks indsamling og anvendelse af oplysningerne, om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv skal vi henvise dig til Facebooks egen erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan finde her: www.facebook.com/policy.php. Hvis du ikke ønsker, at Facebook indsamler oplysninger om dig via vores internetside og kobler dig sammen med de oplysninger, der er gemt hos Facebook, skal du logge dig ud af Facebook, inden du besøger vores internetside.
2.9 Anvendelse af Google Analytics
Denne webside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „Cookies“, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at gennemføre en analyse af din brug af webstedet. De informationer, der fremstilles af cookierne om din brug af denne webside, overføres normalt til en af Googles servere i USA og gemmes der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på denne webside, bliver din IP-adresse dog afkortet forinden af Google inden for medlemstaterne af den Europæiske Union eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en af Googles servere i USA og afkortes der. På vores vegne vil Google bruge disse informationer til at evaluere din brug af websiden, til at udfærdige rapporter om webstedets traffik og ydermere til at kunne udvikle og levere tjenester, der er forbundet med brug af websider og internettet, til ejere af websteder. Din IP-adresse, der, inden for rammerne af Google Analytics, overføres af din browser, sammenkædes ikke med andre oplysninger fra Google. Du kan forhindre lagring af cookierne under indstillinger i din browser-software. Vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald ikke vil kunne bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre Googles indsamling og behandling af disse oplysninger, som er fremstillet ved hjælp af cookien og som er relateret til din brug af websiden (inkl. din IP-adresse) ved at downloade og installere den browser-plugin, der er til rådighed.
3. Sted for databehandlingen
Gardinbus.coms webserver drives af vores forretningspartner inden for databehandling i Danmark.
4. Mindreårige
Hvis du endnu ikke er myndig, brug da kun dette websted med din værge eller forælders samtykke. Beskyttelse af børns personlige oplysninger ligger os særligt på sinde. Vi indsamler derfor ikke forsætligt oplysninger fra mindreårige, hvis forælder eller værge ikke har givet samtykke hertil. Hvis vi opdager, at mindreårige uden passende samtykke selv angiver personlige oplysninger eller andre personer angiver personlige oplysninger om mindreårige til os, sletter vi disse oplysninger.
5. Datasikkerhed
Gardinbus.com yder en stor indsats for at sikre dine personlige oplysninger mod tab, forfalskning, eller for at de ikke kommer uvedkommende til kendskab. Når du sender personlige oplysninger til os elektronisk ved at indtaste dem på vores websted, overføres dine oplysninger over internettet i krypteret form via en sikker forbindelse (SSL) – der svarer til det aktuelle tekniske niveau – til vores computer, hvor de gemmes og sikres. Vær venligst opmærksom på, at hvis du derimod sender oplysninger per e-mail krypteres oplysningerne grundlæggende ikke.
Vi gør dig opmærksom på, at datasikkerheden i forbindelse med overførslen af oplysninger over internettet ikke kan garanteres i omfattende grad med det aktuelle tekniske niveau. Andre brugere er under visse omstændigheder i stand til, uautoriseret at påvirke netsikkerheden og kontrollere datatrafikken.